Felnőttoktatás

Tájékoztató a 2016/17 tanév februári keresztféléves Informatikai Rendszerüzemeltető (54 481 06) oktatásról:

Tájékoztató szórólap
JELENTKEZÉSI LAP

Tájékoztató a 2016/17 tanév 13.F Informatikai Rendszerüzemeltető (54 481 06) osztályának:

13F osztály tájékoztató honlapja

Az oktatás szakmához tartozó kerettanterve letölthető az alábbi hivatkozásról:

Informatikai Rendszerüzemeltető – 54 481 06

Hiányzások kezelése:
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. §
(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál
többet mulasztott igazolatlanul.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelőként részt vehet a vizsgán.